مشخصات کلی

[s7upf_service style=”style3″ icon=”ion-arrow-expand” icon_fontawesome=”fa fa-arrows” title=”حالت طراحی گرافیکی” link=”#”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-pencil-square-o” link=”#” icon=”ion-shuffle” title=”صفحه سفارشی هدر / فوتر”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-bars” link=”#” icon=”ion-drag” title=”سبک چندگانه”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-television” link=”#” icon=”ion-ios-home” title=”طرح بندی چند صفحه اصلی”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-wpforms” link=”#” icon=”ion-android-mail” title=” فرم Mailchimp”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-th-large” link=”#” icon=”ion-heart” title=”سایدبار پویا (چپ، راست یا هیچکدام)”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-columns” link=”#” icon=”ion-ios-infinite” title=”هدر ها و فوترها”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-pencil” link=”#” icon=”ion-asterisk” title=”سفارشی سازی”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-pencil” link=”#” icon=”ion-grid” title=”تنظیمات قالب”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-map-o” link=”#” icon=”ion-gear-a” title=”رنگ سفارشی منو”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-picture-o” link=”#” icon=”ion-map” title=”تنظیمات نقشه گوگل”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-delicious” link=”#” icon=”ion-ios-color-wand” title=”اطلاعات نسخه ی نمایشی”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-plus” link=”#” icon=”ion-grid” title=”فروشگاه سبک گرید و فهرست”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” icon=”ion-speakerphone” title=”قالب وبلاگ + المان”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-css3″ link=”#” icon=”ion-umbrella” title=”اضافه کردن فونت های گوگل”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-mouse-pointer” link=”#” icon=”ion-waterdrop” title=”سفارشی لوگو خاص صفحه”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-file-powerpoint-o” link=”#” icon=”ion-ios-bookmarks-outline” title=”سایدبار خود را ایجاد کنید”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-cogs” link=”#” icon=”ion-ios-color-wand” title=”رنگ اصلی سفارشی”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-font” link=”#” icon=”ion-social-css3″ title=”Css سفارشی و جاوا اسکریپت”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-eye” link=”#” icon=”ion-compose” title=”فرمت پست”][/s7upf_service]

ویژگی های قالب

[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-refresh” link=”#” style_service=”” icon=”ion-plane” title=”فروشگاه فیلتر Ajax روشن / خاموش”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-wrench” title=”لیست علاقه مندی ها”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-table” link=”#” style_service=”” icon=”ion-flag” title=”10+ سبک محصول “][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-opencart” link=”#” style_service=”” icon=”ion-android-cart” title=”سبد خرید Ajax”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-th” link=”#” style_service=”” icon=”ion-star” title=”ستون سفارشی فروشگاه”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-wrench” title=”ستون سفارشی فروشگاه”][/s7upf_service]

پلاگین ها

[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-android-contract” title=”Contact Form 7″][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-android-options” title=”Option Tree”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-navigate” title=”Visual Composer”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-card” title=”Woocommerce”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-email-unread” title=”MailChimp for WordPress Lite”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-checkmark-round” title=”7up Core”][/s7upf_service]
[s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-funnel” title=”Yith Woocommerce Wishlist”][/s7upf_service][s7upf_service style=”style3″ icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” link=”#” style_service=”” icon=”ion-funnel” title=”Yith Woocommerce Compare”][/s7upf_service]