گفتگو

پست ماسونری گرید

پست ماسونری گرید

[vc_row][vc_column][s7upf_text_header text=”پست ماسونری گرید” margin_bottom=”17″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر)
 • 39 آیتم سبک

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 سبک محصولات

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=yQz47Wtb_8o”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 6 column” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”12″ element_width=”2″ gap=”20″ item=”none” grid_id=”vc_gid:1493882839218-9948422f-1cdc-0″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”none” grid_id=”vc_gid:1493882839219-8b2ee4bd-129f-4″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 3 column” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”6″ item=”none” grid_id=”vc_gid:1493882839220-28c9c9a1-d050-5″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column load more” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”none” btn_color=”danger” btn_i_align=”right” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-refresh” btn_add_icon=”true” grid_id=”vc_gid:1493882839221-974c8e26-ede8-1″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column lazy load” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”lazy” items_per_page=”4″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”none” grid_id=”vc_gid:1493882839222-b9abc9ad-fb58-8″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column filter” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”12″ show_filter=”yes” element_width=”3″ gap=”20″ filter_color=”pink” filter_size=”lg” item=”none” grid_id=”vc_gid:1493882839223-887f1739-d862-10″ filter_source=”category”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid” sub_text=”Item style: Grid default 4 column loadmore + filter” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”12″ style=”load-more” items_per_page=”4″ show_filter=”yes” element_width=”3″ gap=”20″ filter_color=”pink” filter_size=”lg” item=”basicGrid_ScaleInWithRotation” btn_color=”danger” btn_i_align=”right” btn_i_icon_fontawesome=”fa fa-refresh” btn_add_icon=”true” btn_custom_onclick=”true” grid_id=”vc_gid:1493882839223-10ca29da-9320-3″ filter_source=”category”][/vc_column][/vc_row]

Spread the love
Translate »
تماس بگیرید