پرده نمایش پایه دار ۲۰۰ × ۲۰۰ سانتی متر فایبرگلاس سیترو/اسکوپ