گفتگو

پست ماسونری – گرید محصولات

پست ماسونری – گرید محصولات

[vc_row][vc_column][s7upf_text_header text=”پست ماسونری – گرید محصولات” margin_bottom=”17″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر)
 • 39 آیتم سبک

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 سبک محصولات

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid default icon” sub_text=”Item style: Default icon” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1734″ grid_id=”vc_gid:1493881956649-f9652129-16a6-7″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid Scale” sub_text=”Item style: Scale in with rotation” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1762″ grid_id=”vc_gid:1493881956650-1d92f86e-e65b-8″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid side” sub_text=”Item style: Fade with side content” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”6″ item=”1753″ grid_id=”vc_gid:1493881956650-475594c7-adce-10″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid icon” sub_text=”Item style: Slide bottom with icon” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1764″ grid_id=”vc_gid:1493881956651-33d423f7-0fd3-2″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid Flip” sub_text=”Item style: Vertical flip”][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1775″ grid_id=”vc_gid:1493881956652-f985671e-87ff-1″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid No Animation” sub_text=”Item style: No animation” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1759″ grid_id=”vc_gid:1493881956653-42553a85-25f6-9″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid Slide Out” sub_text=”Item style: Go top slide out” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1755″ grid_id=”vc_gid:1493881956654-c824dab8-fe9b-3″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid Slide Left” sub_text=”Item style: Slide from left” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1766″ grid_id=”vc_gid:1493881956656-ab03f027-01fb-8″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Grid Slide Top” sub_text=”Item style: Slide from top” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”product” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”1769″ grid_id=”vc_gid:1493881956656-c32d98a7-b5e2-7″][/vc_column][/vc_row]

Spread the love
Translate »
Cart
Your cart is currently empty.
تماس بگیرید