گفتگو

پست ماسونری – گرید ماسونری

پست ماسونری – گرید ماسونری

[vc_row][vc_column][s7upf_text_header text=”Post Grid Features”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • نمایش 4 سبک (نمایش همه، بارگذاری بیشتر ، صفحه بندی)
 • 39 آیتم سبک

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین گرید را تنظیم کنید
 • 42 سبک انیمیشن بار
 • صفحه بندی طراحی

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_column_text]

 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid” sub_text=”Item style: Default” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ grid_id=”vc_gid:1493881778789-cd39af5e-df54-7″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Fade In” sub_text=”Item style: Fade In” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_FadeIn” grid_id=”vc_gid:1493881778792-8d271f58-ea24-8″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid icon” sub_text=”Item style: Icon slide out” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_IconSlideOut” grid_id=”vc_gid:1493881778793-e226f5a8-0e31-3″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slider from left” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_SlideFromLeft” grid_id=”vc_gid:1493881778794-e44c455b-8644-6″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Go top” sub_text=”Item style: Go top” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_GoTop” grid_id=”vc_gid:1493881778795-d08021cf-a9e3-3″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Overlay” sub_text=”Item style: Ovelay with rotation” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_OverlayWithRotation” grid_id=”vc_gid:1493881778796-b77c8169-fae5-8″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Blur” sub_text=”Item style: Blur out” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_BlurOut” grid_id=”vc_gid:1493881778797-eba7bf91-2a91-4″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Scale” sub_text=”Item style: Scale with rotation” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_ScaleWithRotation” grid_id=”vc_gid:1493881778799-2f3ddc22-0dce-10″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slide out from right” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”8″ element_width=”3″ gap=”20″ item=”masonryGrid_SlideoOutFromRight” grid_id=”vc_gid:1493881778800-12245ffa-e590-2″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”block-top50″][vc_column][s7upf_text_header text=”Masonry Grid Slide” sub_text=”Item style: Slide with content” margin_bottom=”17″][vc_masonry_grid post_type=”post” max_items=”6″ item=”masonryGrid_WithSideContent” grid_id=”vc_gid:1493881778801-9b3c7932-2034-5″][/vc_column][/vc_row]

Spread the love
Translate »
Cart
Your cart is currently empty.
تماس بگیرید