سبک 1

شمارنده زمان

[s7upf_info_box title=”معامله روز” time_down=”07/31/2018 00:00″ text_color=”#ffffff”][/s7upf_info_box]

سبک 2

تماس با من

[s7upf_info_box style=”style2″ add_item_info1=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%AC%D9%81%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%22%2C%22icon%22%3A%22ion-location%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%20mailsupport%40gmail.com%20%22%2C%22icon%22%3A%22ion-android-mail%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%2B080%209666%2035520%22%2C%22icon%22%3A%22ion-ios-telephone-outline%22%7D%5D” title=”تماس با من” title_color=”#ffffff” title_item_color=”#ffffff” icon_color=”#ffffff” style_infobox=””][/s7upf_info_box]

سبک 3

انتخاب

[s7upf_info_box style=”style3″ title=”هوشمند و بی نظیر” choice=”1″ desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است”][/s7upf_info_box]
[s7upf_info_box style=”style3″ title=”طراحی عالی” choice=”2″ desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است”][/s7upf_info_box]
[s7upf_info_box style=”style3″ title=”بهترین کیفیت” choice=”3″ desc=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است”][/s7upf_info_box]

سبک 4

دسته بندی

[s7upf_info_box style=”style4″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Rolex%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Omega%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tissot%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Movado%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mikado%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gucci%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Casio%22%7D%5D” image=”167″ title=”مردانه”][/s7upf_info_box]
[s7upf_info_box style=”style4″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Rolex%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Omega%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tissot%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Movado%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mikado%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gucci%20%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Casio%22%7D%5D” image=”168″ title=”زنانه”][/s7upf_info_box]

سبک 5

دسته بندی

[s7upf_slide_carousel itemscustom=”JTVCMCUyQzElNUQlMkMlNUI1NjAlMkMyJTVEJTJDJTVCNzY4JTJDMyU1RA==” navigation=”false”][s7upf_info_box style=”style5″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Samsung%20Galaxy%20S8%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Samsung%20Galaxy%20S7%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22IPhone%208%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22IPhone%207%20Plus%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22BPhone%20AKV%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Oppo%208%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Nokia%20%26%20Philip%22%7D%5D” image=”195″ title=”موبایل”][/s7upf_info_box][s7upf_info_box style=”style5″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Macbook%20Pro%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Macbook%20Air%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Dell%20XPS%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Dell%20Vostro%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Acer%20%26%20HP%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Lenovo%20%26%20Sony%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22IBM%22%7D%5D” image=”196″ title=”موبایل”][/s7upf_info_box][s7upf_info_box style=”style5″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Rolex%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Omega%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tissot%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Movado%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mikado%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Gucci%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Casio%22%7D%5D” title=”ساعت ها” image=”197″][/s7upf_info_box][s7upf_info_box style=”style5″ add_item_info4=”%5B%7B%22title%22%3A%22All%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Samsung%20Galaxy%20S8%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Samsung%20Galaxy%20S7%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22IPhone%208%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22IPhone%207%20Plus%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22BPhone%20AKV%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Oppo%208%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Nokia%20%26%20Philip%22%7D%5D” image=”195″ title=”موبایل”][/s7upf_info_box][/s7upf_slide_carousel]

سبک 6

آکاردئون

[s7upf_info_box style=”style6″ add_item_info6=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon%22%3A%22ion-trophy%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%22%2C%22icon%22%3A%22ion-planet%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22ion-ribbon-b%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%5D” title=”چرا ما را انتخاب میکنید” style_infobox=””][/s7upf_info_box]
[s7upf_info_box style=”style6″ add_item_info6=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%22%2C%22icon%22%3A%22ion-trophy%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%22%2C%22icon%22%3A%22ion-planet%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%22%2C%22icon%22%3A%22ion-ribbon-b%22%2C%22desc%22%3A%22%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%DA%86%D8%A7%D9%BE%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%22%7D%5D” title=”سوالات متداول” style_infobox=””][/s7upf_info_box]

سبک 7

جعبه تماس

[s7upf_info_box style=”style7″ icon=”ion-home”]

رشت نجف آباد خیابان شریعتی ساختمان خورشید

[/s7upf_info_box]

[s7upf_info_box style=”style7″ icon=”ion-ios-telephone”]

  • 800-6688-999;800-8866-404

[/s7upf_info_box][s7upf_info_box style=”style7″ icon=”ion-printer”]

  • 800-6969-0044;

[/s7upf_info_box]

[s7upf_info_box style=”style7″ icon=”ion-android-mail”]

7uptheme@gmail.com

[/s7upf_info_box]